A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 11/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Như Lâm – Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp và lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban có liên quan thuộc Sở.


 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp trong năm 2018. Năm 2018 đánh dấu những bước thay đổi lớn trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Về bưu chính, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; các doanh nghiệp viễn thông hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu thuê bao, thực hiện thành công, không để xảy ra tình trạng mất liên lạc khi thực hiện chuyển đổi số thuê bao di động từ 11 số về 10 số. Hiện nay các doanh nghiệp cũng đang tích cực thực hiện việc chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao di động.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đồng thời cũng có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh, các huyện. Các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đã thẳng thắn đối thoại với nhau để tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục cho những vấn đề còn tồn tại năm 2018, định hướng phát triển trong năm 2019.

Một trong những nội dung được thảo luận nhiều nhất trong hội nghị đó là vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, và việc thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Trong những năm gần đây, vấn đề xây dựng trạm BTS của doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do vấp phải sự phản đối của người dân; việc thực hiện ngầm hóa chưa đáp ứng được mục tiêu đã đề ra trong quy hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp viễn thông là đơn vị phụ thuộc các tổng công ty nên không chủ động trong việc bố trí kinh phí thực hiện ngầm hóa. Vấn đề thu gom chỉnh trang cáp viễn thông theo tinh thần Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh và Thông báo kết luận số 63/TB-VP ngày 06/12/2017 của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng được đưa ra thảo luận sôi nổi. Tại hội nghị, các doanh nghiệp cũng nhìn nhận được những hạn chế của mình trong quá trình phát triển mạng lưới viễn thông tại địa phương, đồng thời các cơ quan quản lý cũng thực hiện giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp đưa ra, thẳng thắn thừa nhận trong quá trình quản lý, chỉ đạo các doanh nghiệp đôi lúc còn chủ quan chưa sát điều kiện thực tế dẫn tới kết quả đạt được chưa cao.

 

 

 

Để ngành bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp tiếp tục phát triển và không ngừng đóng góp vào sự thành công của tỉnh, đồng chí Đỗ Như Lâm – Phó Giám đốc Sở đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 đối với cơ quan quản lý và các doanh nghiệp, cụ thể:

1. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

Cấp phép bưu chính cho các doanh nghiệp bưu chính theo thẩm quyền (giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh; xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính). Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính (giá cước áp dụng, chất lượng dịch vụ…). Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giám sát, kiểm tra việc thu gom chỉnh trang cáp trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình xây dựng mở rộng mạng lưới; kiến nghị, đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển hạ tầng viễn thông. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động viễn thông trên địa bàn, đặc biệt là việc triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông; kiểm định thiết bị viễn thông; chất lượng dịch vụ; quản lý thuê bao di động trả trước; các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Đối với các phòng văn hóa thông tin huyện, thành phố

Tuyên truyền sâu rộng và mạnh mẽ tới đông đảo người dân trên địa bàn sử dụng các dịch vụ bưu chính đặc biệt là dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Hướng dẫn các xã chưa về đích nông thôn mới hoàn thành tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 09/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Phối hợp trong việc cấp giấy phép xây dựng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn theo quy định. Hướng dẫn, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trong việc giám sát, theo dõi Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn và tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ trì trong việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn quản lý.

3. Doanh nghiệp bưu chính

Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng. Xây dựng kế hoạch duy trì những điểm phục vụ bưu chính đang hoạt động, phát triển điểm phục vụ tại các xã có điểm bưu điện văn hóa xã tạm dừng và các xã có thùng thư công cộng để đáp ứng điều kiện theo quy định về tiêu chí số 8 trong xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 09/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

4. Doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp

Xây dựng Kế hoạch năm và triển khai có hiệu quả Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện nghiêm túc việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh và Thông báo kết luận số 63/TB-VP ngày 06/12/2017 của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra phát hiện các sự cố kỹ thuật, an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin, từ đó có các biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời. Tăng cường sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để đảm bảo yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch đô thị.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet tăng cường hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi từ Ipv4 sang Ipv6.

 Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vấn đề khiếu nại của người dân trong việc xây dựng trạm BTS.


Tác giả: Hương Lưu
Nguồn: sottttold.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.988
Hôm qua : 3.995
Tháng 09 : 108.584
Năm 2021 : 776.542