A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban công tác báo chí, xuất bản năm 2023

Chiều ngày 16/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản quý năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2023 các cơ quan báo chí của tỉnh đã chủ động tuyên truyền có chiều sâu, hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng, việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần quan trọng vào sự thành công của tỉnh năm 2023. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, phát huy vai trò cung cấp, định hướng thông tin, định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng, có chuyển biến rõ nét hơn; tích cực đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng cơ quan báo chí văn hóa góp phần hướng đến xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, yêu cầu khách quan để nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ công chúng ngày càng tốt hơn, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số; thực hiện Bộ tiêu chí “Cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” đạt được những kết quả nhất định. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, công nhân viên các cơ quan báo chí của tỉnh nghiêm túc học tập, quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Hoạt động của 19 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương cơ bản thực hiện đúng theo các quy định của Luật Báo chí, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thái Bình, tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên các lĩnh vực (phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh); giới thiệu, quảng bá hình ảnh, mảnh đất, văn hóa, con người, tiềm năng thế mạnh và các chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với hơn 2000 tin, bài trong năm 2023. Ngoài ra, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều tin, bài phản ánh về những vấn đề còn tồn tại ở địa phương, những vướng mắc, bất cập phát sinh. Trên cơ sở nội dung phản ánh của cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời nắm bắt và xử lý. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí Trung ương cũng rất quan tâm thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo duy trì phối hợp, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã phát biểu ý kiến làm rõ kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để hoạt động báo chí thuận lợi hơn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, định hướng các chủ trương của tỉnh trong năm 2023 đến với các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đề nghị trong năm 2024 các cơ quan báo chí cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số và phát triển báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Quán triệt, triển khai Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lí, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lí báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet... Tuân thủ, chấp hành nghiêm việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; xây dựng cơ quan báo chí “Chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của người làm báo, xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan tiêu biểu về văn hóa theo tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh bám sát Kế hoạch số 222-KH/TU, ngày 28/12/2023 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) tham mưu, tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới dịp kỷ niệm.

Đặc biệt trong quý I năm 2024, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và chăm lo Tết cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội; những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của đất nước, của tỉnh đạt được trong năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; các phong trào thi đua yêu nước, không khí lao động, sản xuất, kinh doanh đầu năm ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị...; tập trung hoàn thiện, ra mắt các ấn phẩm, chương trình đặc biệt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt Hội báo Xuân 2024; trao Giải báo chí tỉnh năm 2023; động viên, khích lệ hội viên tham gia các giải báo chí của Trung ương và của tỉnh phát động. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tham mưu tổ chức tốt Gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.094
Hôm qua : 519
Tháng 05 : 32.400
Năm 2024 : 290.307