A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Ngày 14/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định này quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Nghị định áp dụng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet; Tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; Doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ thư điện tử; Người quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại (sau đây gọi là Người quảng cáo); Người sử dụng tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại liên quan hoạt động quảng cáo (sau đây gọi là Người sử dụng); Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định này bao gồm 5 chương và 38 Điều. Trong đó tại Điều 3 quy định: Tin nhắn rác bao gồm các loại sau: Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo tại Nghị định này; Tin nhắn vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng. Thư điện tử rác bao gồm các loại sau: Thư điện tử quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc thư điện tử quảng cáo vi phạm các quy định về gửi thư điện tử quảng cáo tại Nghị định này; Thư điện tử vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng. Cuộc gọi rác bao gồm các loại sau: Gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các quy định về gọi điện thoại quảng cáo tại Nghị định này; Gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

Các biện pháp phòng, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác bao gồm: Biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (Điều 4); Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (Điều 5); Điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (Điều 6); Danh sách không quảng cáo (Điều 7); Danh sách đen địa chỉ IP phát tán thư điện tử rác (Điều 8).

            Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng bao gồm: Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng (Điều 9); Trách nhiệm của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử (Điều 10); Trách nhiệm của Người quảng cáo (Điều 11); Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng (Điều 12)

            Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại, gồm: Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo (Điều 13); Yêu cầu đối với tin nhắn quảng cáo (Điều 14); Yêu cầu về gắn nhãn tin nhắn quảng cáo (Điều 15); Yêu cầu về chức năng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo (Điều 16); Yêu cầu đối với thư điện tử quảng cáo (Điều 17); Yêu cầu gắn nhãn thư điện tử quảng cáo (Điều 18); Yêu cầu về thông tin của người quảng cáo bằng thư điện tử (Điều 19); Yêu cầu về chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo (Điều 20); Yêu cầu đối với cuộc gọi điện thoại quảng cáo (Điều 21).

Nội dung xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại  Điều 32 (Bổ sung điểm c, d, đ khoản 2; điểm p, q, r, s khoản 4; điểm e, g khoản 6, khoản 7a, điểm c khoản 10 Điều 94 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020); Điều 33 (Bổ sung điểm c, d, đ, e khoản 1; điểm e khoản 2; điểm l, m, n, o, khoản 3, khoản 3a, khoản 3b, khoản 4a Điều 95 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020); Điều 34 (Bổ sung điểm e, g khoản 2 Điều 120 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác, Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.


Tác giả: Oanhbui
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 107
Hôm qua : 2.118
Tháng 03 : 16.649
Năm 2021 : 124.290