A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

10 năm thi hành Luật Xuất bản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngay khi Luật Xuất bản năm 2012 có hiệu lực, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản triển khai Luật; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh phát triển đúng định hướng và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Xuất bản trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đạt được một số kết quả nổi bật được thể hiện trên các mặt sau:

Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được chú trọng và được thực hiện với nhiều hình thức nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở cơ sở, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã tổ chức lớp tập huấn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành cho gần 200 đại biểu là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và đại diện các cơ sở in, phát hành, photocopy trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Xuất bản năm 2012, các nghị định và thông tư hướng dẫn; các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản... Đồng thời, hướng dẫn về quy trình thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã tổ chức các hội nghị đánh giá công tác xuất bản, in, phát hành nhằm đánh giá những kết quả nổi bật, kịp thời phổ biến pháp luật, chấn chỉnh những sai phạm, hạn chế còn tồn tại. Các văn bản trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm được Sở đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở, đồng thời lồng ghép trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thông qua việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đó có nội dung tuyên truyền Luật Xuất bản, thực hiện lồng ghép trong các hội nghị giao ban, gắn tuyên truyền Luật Xuất bản với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhiều địa phương đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho các chủ hộ kinh doanh xuất bản phẩm, in, photocopy trên địa bàn.

 

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Lân Dũng trình bày chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng” tại sự kiện Ngày sách Việt Nam tỉnh Thái Bình năm 2017

 

Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Xác định được tầm quan trọng của việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần giảm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tính công khai, minh bạch, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành, các thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực xuất bản, in, phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và cắt giảm từ 40-60% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính so với quy định của pháp luật. Công khai quy trình thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Sở, của tỉnh và cổng dịch vụ công trực tuyến để các tổ chức, cá nhân tiện tra cứu, tìm kiếm thông tin và nộp hồ sơ qua môi trường mạng. Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

Từ năm 2015, tất cả các thủ tục hành chính đều được thực hiện thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Từ ngày 01/10/2019, 100% thủ tục hành chính của Sở được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” (tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải quyết, đóng dấu và trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Từ năm 2013 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận và giải quyết trên 600 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; 100% các thủ tục hành chính được trả đúng hẹn và trước hẹn.

   Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều xây dựng kế hoạch cụ thể xác định rõ đối tượng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra; đồng thời, thực hiện các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Cục Xuất bản, In, Phát hành và Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, trình tự theo đúng quy định, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai và không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông, Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh đã tiến hành 27 đợt thanh tra, kiểm tra; 02 đợt phối hợp kiểm tra với Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, 01 đợt phối hợp với Đoàn liên ngành của Ban chỉ đạo 389/ĐP của tỉnh. Kết quả, đã phát hiện và thu giữ trên 3.000 bản xuất bản phẩm vi phạm, 01 tang vật và xử phạt vi phạm hành chính 34 triệu đồng đối với chủ cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm có vi phạm. Qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện các lỗi vi phạm chủ yếu là tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp, cơ sở in không đủ điều kiện hoạt động; sử dụng máy photocopy màu để nhân bản trái phép xuất bản phẩm; không lập hoặc ghi không đẩy đủ thông tin trong sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in...

Tại các huyện, thành phố, Đội liên ngành về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin truyền thông (Đội liên ngành 814) trung bình kiểm tra 1-2 đợt/năm. Qua các đợt kiểm tra chưa phát hiện những vi phạm lớn, tuy nhiên đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp chưa thực hiện nghiêm, yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Triển khai thực hiện các quy định về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm

Đối với lĩnh vực xuất bản: Thái Bình không có nhà xuất bản, do đó, công tác xuất bản tài liệu không kinh doanh được Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thực hiện. Tính từ năm 2013 đến hết năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép xuất bản cho 567 tài liệu không kinh doanh. Các xuất bản phẩm được cấp giấy phép xuất bản trên địa bàn tỉnh khá đa dạng về đề tài, phong phú về nội dung, bảo đảm tính định hướng, tính thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, ngành và bám sát thực tiễn cơ sở. Cung cấp, phản ánh kịp thời những kết quả, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất; giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng ở cơ sở; đồng thời, phổ biến kiến thức, thông tin khoa học lý luận, thực tiễn; giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Công tác nhận và kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu được thực hiện chặt chẽ, đã nhận và kiểm tra trên 500 xuất bản phẩm lưu chiểu với trên 48.000 trang. Các cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản cơ bản thực hiện quy định về việc nộp lưu chiểu, in đúng nội dung bản thảo được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định và đóng dấu. Tuy nhiên, qua việc đọc lưu chiểu cũng phát hiện một số vi phạm, Sở không xử lý vi phạm hành chính, nhưng đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh để không tái phạm.

          Để tránh lãng phí, quá trình thẩm định hồ sơ, nhận thấy các tài liệu của cùng một đơn vị có nhiều nội dung thông tin trùng lặp, cùng mục đích xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn đơn vị biên tập lại, chuyển các nội dung vào chung một tài liệu để thực hiện thủ tục cấp phép xuất bản. Khi phát hiện một số cơ quan, đơn vị xuất bản tài liệu không kinh doanh không có giấy phép xuất bản, Sở đã ban hành văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị đặt in báo cáo giải trình cụ thể về việc xuất bản tài liệu khi chưa được cấp phép (mục đích xuất bản, nội dung xuất bản, số lượng in, việc nhận in…).  Trên cơ sở đó, Sở căn cứ vào các quy định của pháp luật và có biện pháp xử lý phù hợp.

Sách trưng bày tại sự kiện Ngày sách Việt Nam năm 2021

 

 Lĩnh vực in xuất bản phẩm: Trên địa bàn tỉnh có 07 cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Các cơ sở in đã chú trọng đến việc đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại nâng cao chất lượng, giảm chi phí, thời gian in, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Một số cơ sở in đã mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư xây dựng nhà xưởng hiện đại, khẳng định được uy tín, thương hiệu riêng trên thị trường.

Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ sở in hoàn thiện các điều kiện hoạt động của cơ sở in xuất bản phẩm, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho người đứng đầu cơ sở in, thực hiện việc cấp đổi, cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; hướng dẫn các điều kiện nhận in xuất bản phẩm và lưu giữ, quản lý hồ sơ nhận in; yêu cầu các cơ sở in thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định...

          Liên quan đến việc một số cơ sở in nhận in các tài liệu không có giấy phép xuất bản/quyết định xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các cơ sở in báo cáo cụ thể; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm đối với các cơ sở in xuất bản phẩm nhận in tài liệu không đúng quy định; báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với cơ quan công an trong việc xử lý trường hợp cá nhân đặt in làm giả quyết định xuất bản của nhà xuất bản, có hành vi phát tán các văn bản bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm: Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm; 02 nhà sách lớn của của Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt và 56 cơ sở phát hành khác, không có doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm nhập khẩu. Các doanh nghiệp đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, chú trọng đến việc khai thác nguồn hàng, đa dạng hóa về chủng loại, nội dung, hình thức sản phẩm... phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng và kinh doanh có hiệu quả đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, phục vụ đọc sách, tham gia hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (nay là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam) trên địa bàn tỉnh nhằm đem sách đến gần hơn với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần, tiếp tục góp phần vào sự nghiệp phát triển văn hóa đọc của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản hướng dẫn hoàn thiện các điều kiện hoạt động đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp, hướng dẫn tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định, yêu cầu các cơ sở phát hành thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ... Đồng thời, thực hiện các văn bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) về rà soát, thu hồi xuất bản phẩm, tài liệu vi phạm, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra, rà soát tại các cơ sở phát hành trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở phát hành để ngăn chặn tình trạng tái nhập các xuất bản phẩm vi phạm; yêu cầu các doanh nghiệp kiểm tra, rà soát tại đơn vị.

Như vậy, qua 10 năm triển khai thực hiện, Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản, in, phát hành của cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực xuất bản, in, phát hành tại địa phương.


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 340
Hôm qua : 2.576
Tháng 02 : 12.734
Năm 2023 : 46.892