VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Thái Bình

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 21/01/2021, tại Hội trường Sở TT&TT tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ ký kết “thỏa thuận hợp tác với Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Thái Bình” giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở TT&TT Thái Bình. ...
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 44/2020/TT-BTTTT quy định Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn ...
Thực hiện đúng quy định của pháp luật về bưu chính

Thực hiện đúng quy định của pháp luật về bưu chính

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 vui tươi, lãnh mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 3232/BTTTT-BC ngày 20/8/2020 về việc tăng cường công tác QLNN tại địa phương, bảo đảm doanh nghiệp bưu chính ...
Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/12/2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 42/STTTT-BCVT về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày ...
Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025

Để định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước chuyển đổi IPv6 thành công trên mạng lưới, dịch vụ, song song với quy hoạch nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống CNTT, kết nối Internet, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước một cách thống nhất, đồng bộ, hiện đại để ...
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT – PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT – PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN

Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến”  (QCVN 117:2020/BTTTT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và thay thế Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT ngày ...
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.800
Hôm qua : 2.551
Tháng 01 : 47.653
Năm 2021 : 47.653