Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tần số đối với đài truyền thanh không dây tại các xã sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tần số đối với đài truyền thanh không dây tại các xã sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14

Ngày 22/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 400/STTTT-BCVT về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tần số đối với đài truyền thanh không dây của các xã sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14. Theo đó, để đảm bảo hoạt động ổn định trong việc sử dụng tần số ...

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 14/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu điện

Ngày 8/5/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-BTTTT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu điện.

Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Ngày 13/4/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định. Thông tư gồm 3 Điều kèm theo Danh mục kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm ...

Đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1474/UBND-VX ngày 01/4/2020 về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 250/STTTT-BCVT ngày 03/4/2020 đề nghị các ...
Thực hiện thẩm định về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây

Thực hiện thẩm định về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây

Thời gian vừa qua, hoạt động của đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo các quy định về tần số và thiết bị vô tuyến điện. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số Ủy ban nhân dân cấp xã đã đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống đài truyền thanh không dây nhưng không lấy ý kiến thẩm định ...

Thiết lập đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 của tỉnh

Thực hiện Công văn số 1532/UBND-VX ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thiết lập đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, doanh nghiệp Viettel Thái Bình tiến hành thiết lập đường dây nóng ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 797
Hôm qua : 1.360
Tháng 06 : 2.157
Năm 2020 : 190.386