Hướng dẫn thủ tục cấp mới giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 16 của Luật Tần số quy định giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện có thời hạn tối đa là 10 năm. Vì vậy, các đài truyền thanh không dây (TTKD) trong băng tần 54-68 MHz sau khi được cấp phép lần đầu và gia hạn với tổng thời hạn đủ 10 năm sẽ phải làm thủ tục cấp ...

Ban hành Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến

Ngày 24/7/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Quyết định 1246/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (Phiên bản 1.0) để hướng dẫn việc xây dựng, đánh giá, lựa chọn Hệ thống phần mềm họp trực tuyến thực hiện chế độ họp trong hoạt ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ngày 17/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 32:2020/BTTTT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2021, thay thế Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ...
Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại tỉnh Thái Bình

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại tỉnh Thái Bình

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; để có cơ sở tổng hợp tình hình triển khai cũng như vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, Bộ ...

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 5 tháng đầu năm 2020

Hiện tại, Bưu điện tỉnh có 82 điểm cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (gồm 47 bưu cục và 35 điểm Bưu điện VHX). Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bưu điện Thành phố đặt 01 quầy phục vụ, thực hiện tiếp nhận yêu cầu chuyển trả kết ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.194
Hôm qua : 1.314
Tháng 08 : 8.711
Năm 2020 : 262.192