Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi các ấn phẩm vi phạm Luật Xuất bản

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi các ấn phẩm vi phạm Luật Xuất bản

Thực hiện chỉ đạo của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi các ấn phẩm vi phạm Luật Xuất bản, gồm cuốn sách “Chính thể mới. Kết nối mới. Việt Nam mới” của Viện nghiên cứu Think Tank Sena và bộ sách “Nhật ký trưởng thành của đứa ...
Ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 07/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 777/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tịch thu và cấm lưu hành ấn phẩm “Chính thể mới. Kết nối mới. Việt Nam mới”

Tịch thu và cấm lưu hành ấn phẩm “Chính thể mới. Kết nối mới. Việt Nam mới”

Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa ban hành Công văn số 560/CXBIPH-QLXB đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra, rà soát trên địa bàn để phát hiện, tịch thu và cấm lưu hành ấn phẩm “Chính thể mới. Kết nối mới. Việt Nam mới” của Viện Nghiên cứu Think Tank Sena.
Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2021  của Bộ Thông tin và Truyền thông

Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 13/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-BTTTT về việc thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó Tổng ...
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh  uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 454/STTTT-TTBCXB đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài ...
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.643
Hôm qua : 3.705
Tháng 06 : 38.928
Năm 2021 : 390.557