Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin và triển khai kết nối liên thông cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình

Trong những năm qua, các lĩnh vực của Ngành Thông tin và Truyền thông của tỉnh đều phát triển nhanh, mạnh, phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lĩnh vực ...

Đánh giá kết quả triển khai các hệ thống thông tin của tỉnh kết nối liên thông với các hệ thống thông tin quốc gia qua hệ thống nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu của địa phương và Trung ương

Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã nỗ lực tham mưu với tỉnh để nâng cấp cơ sở hạ tầng; triển khai phần mềm, cơ sở dữ liệu, đưa các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung vào triển khai trong toàn tỉnh để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các ...

Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/4/2019, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình (Ban chỉ đạo) tổ chức họp để đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2018, 3 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử ...
Thanh tra tỉnh tập huấn sử dụng chữ ký số

Thanh tra tỉnh tập huấn sử dụng chữ ký số

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về việc triển khai chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, sáng ngày 11/4/2019, Thanh Tra tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số cho lãnh đạo, cán bộ Trưởng, ...

Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của tỉnh Thái Bình

Ngày 29/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Hôm qua : 167
Tháng 05 : 7.301
Năm 2019 : 64.501