Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Ngày 05/7/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTTTTquy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Hướng dẫn một số nội dung về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, ngày 23/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn 3575/BTTTT-THH hướng dẫn một số nội dung về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong ...

Tỉnh Thái Bình triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngay từ năm 2012, tỉnh Thái Bình đã thực hiện đầu tư xây dựng Hệ thống mạng Văn phòng điện tử liên thông dùng chung trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện của tỉnh, trong đó có các cơ quan đảng. Cũng trong thời gian này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày ...

Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin và triển khai kết nối liên thông cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình

Trong những năm qua, các lĩnh vực của Ngành Thông tin và Truyền thông của tỉnh đều phát triển nhanh, mạnh, phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lĩnh vực ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 337
Tháng 07 : 4.195
Năm 2019 : 77.531